Stockholm 17:30
0,00% Idag
-6,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-08-16 08:30:00

NFO Drives: Delårsrapport 2019-01-01 - 2019-06-30

1/1 - 30/6 2019
  • Faktureringen för perioden uppgick till 15,9MSEK (14,6MSEK), en förbättring med 1,3MSEK
  • Resultat före avskrivning under perioden uppgick till 1,1MSEK (1,5MSEK).
  • Rörelseresultat för perioden 0,08MSEK(0,6MSEK)
  • Resultat före skatt för perioden uppgick till 0,06MSEK(0,6MSEK)
  • Resultat efter skatt för perioden uppgick till 0,05MSEK (0,5MSEK)

Händelser under årets första halvår 2019

-         NFO pausar leveranser av Optimal.

-         NFO Drives har tagit ännu en ny OEM kund, börjar leverera till DACS A/S i Danmark.

-         NFO Drives installation på Scania i Södertälje.

Händelser under kvartal 2 2019

-         Vid årsstämman den 26 april omvaldes Eva-Britt Grönberg, Martin Hagbyhn, Tomas Ängkulle samt Göran Hedbys till bolagets styrelse.


Finansiella läget första halvåret 2019 samt kvartal 2.

Faktureringen i kvartal 2 ökade med 13% i jämförelse med samma kvartal i fjol. Under första halvåret i år har faktureringen ökat med 8% i jämförelse första halvåret i fjol.

Bolaget aktiverar endast 0.04MSEK under första halvåret 2019 i jämförelse med 1.1MSEK under första halvåret 2018. Bolaget har hanterat omstruktureringskostnader av engångskaraktär under kvartal 2, vilket hade en negativ påverkan på kassan med ca 1MSEK. Bolagets komponenter köps i huvudsak i dollar. Den starka US dollarn har påverkat bolaget marginal negativt. För att möta detta, har bolaget tvingats justera produktpriserna. Prisjustering kommer att få effekt under kvartal 3. Försäljningsfördelning av produktmixen har under kvartalet varit ogynnsamt för resultatet.    

Bolagets orderingång från försvarsindustritillverkare har ökat i omfattning i jämförelse med föregående år. Bolaget har aktivt bearbetat nya kunder inom detta område. Detta har bland annat genererat en första testorder till ett större varv i Tyskland.

Bolaget bearbetar fordonstillverkare för framdrivning av elfordon där inledande kontakter och diskussioner har genomförts. Det som är av intresse är den unika Sinus tekniken som eliminerar EMC störningar och det irriterande switch ljudet i fordonet. Möjlighet finns till bättre totalverkningsgrad och vridmoment vid start. Diskussionerna är initiala och det är en lång väg till djupare samarbete.

Bolaget ser bra tillväxt främst i Nederländerna samt nya kunder utanför EU.

Bolaget jobbar vidare med mjukvaran till Optimal och arbetet fortskrider enligt plan.

Styrelsen har stark tilltro till bolagets utveckling. Nästa rapport, kvartal 3, 10 oktober 2019.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019.


Mer information lämnas av:

Martin Hagbyhn, styrelseordförande, NFO Drives AB

Tel 0709-245 826, e-mail martin.hagbyhn@novacast.se

Johan Braun, VD, NFO Drives AB

Tel 0765-270 338, e-mail johan.braun@nfodrives.seAttached html: HTML
Attached pdf: PDF