Stockholm 17:30
+0,50% Idag
+13,10% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-03-11 09:30:00

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 367 lägenheter i Stockholmsregionen, varav merparten i Rinkeby/Tensta och Vallentuna

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") förvärvar två fastighetsbestånd med bostäder och samhällsfastigheter om totalt 367 lägenheter varav 257 lgh i Rinkeby/Tensta, 48 lgh i Vallentuna, I affären ingår också en LSS-fastighet i Täby och två bostadsfastigheter i Eskilstuna. Den totala uthyrbara ytan omfattar 32 174 kvm varav 3 100 är uthyrt till kommunerna Stockholm, Täby, Eskilstuna och Vallentuna och 24 789 kvm är bostadslägenheter. De totala hyresintäkterna är 41,5 mkr och driftnetto är ca 26 mkr.


"Vi är särskilt glada att fått förvärva byggmästarbostäder i Rinkeby samt att vi får ett startbestånd i Vallentuna som möjliggör ytterligare förvärv. Med dessa förvärv passerar vi 10 000 lägenheter under förvaltning, varav 1750 i Stockholmsregionen, vilket med vår starka position som Nordens ledande aktör inom samhällsfastigheter skapar fortsatt bra möjligheter till värdeskapande och substansvärdetillväxt," säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Tillträden sker preliminärt den 1 april 2019.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se


Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B), D-aktie (symbol SBB D) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se/ 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.


Attached html: HTML