Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-05-28 07:36:17

TargetEveryOne: Informasjon om nytegninger hos aksjonærer på Merkur Market

Den pågående emisjonen gjennomføres ved emittering av nye aksjer på Nasdaq First North i Stockholm, der Aqurat Fondkommission AB er tilrettelegger. 


Tegningsrettene vil ikke være omsettelig på Merkur Markets, og det vil derav ikke bli utstedt tegningsretter i VPS. Tegning av nye aksjer vil bli administrert i et samarbeid mellom Aqurat Fondkommission og DNB.

Aqurat Fondkommission har mottatt eierregister per 22. mai 2019 fra DNB. DNB vil overføre alle tegningsretter mottatt i Euroclear Sweden til Aqurat Fondkommission, så VPS-aksjonærene kan tegne seg direkte mot Aqurat Fondkommission. Aksjonærene må derfor kontakte Aqurat Fondkommission i henhold til kontaktinformasjon i tegningsblanketten.

Tegningsblankett for norske aksjonærer er tilgjengelig på selskapets hjemmeside https://www.targeteveryone.com/investors/financial-reports.php?lang=en&type=PR

For nærmere informasjon: 
Fredric Forsman 
Styreformann
+46 73-978 78 44 
fredric@targeteveryone.com

Certified Adviser: 
Mangold Fondkommission AB (556585-1267) 
Box 55 691 102 15 Stockholm 
Telefon: +46 8 503 015 50 
ca@mangold.se 
www.mangold.se
Attached html: HTML