Stockholm 17:30
+1,17% Idag
+11,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-03-28 08:10:16

Botnia Exploration offentliggör årsredovisningen för 2017


BOTNIA EXPLORATION OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2017

Botnia Exploration Holding AB offentliggör idag årsredovisningen för 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.botniaexploration.com

2018-03-28

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD - Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2018.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Botnia Exploration Arsredovisning 2017.pdf

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.
Attached pdf: PDF
Attached html: HTML