Stockholm 17:30
-0,86% Idag
+3,54% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2016-04-18 08:50:07

NORTH CHEMICAL: FÖRVÄRVAR KONKURRENT FÖR 120 MLN KRSTOCKHOLM (Direkt) North Chemical förvärvar Lahega Kemi för en sammanlagd köpeskilling om 120 miljoner kronor. Förvärvet kommer att finansieras av lån och eget kapital.

"Finansieringsvillkoren i sin helhet kommer presenteras inom kort, och under alla förhållanden, i god tid före årsstämman", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Lahega Kemi omsätter cirka 230 miljoner kronor och är en av North Chemicals viktigaste konkurrenter. North Chemical föreslås därmed förlägga sitt huvudkontor i Helsingborg men behålla produktionen i Rörvik och Helsingborg.

North Chemicals intjäningsförmåga efter förvärvet av Lahega Kemi, i form av omsättning och ebitda, bedöms uppgå till omkring 357 miljoner kronor respektive ebitda 20 miljoner kronor, exklusive förväntade synergivinster.

Intjäningsförmågan har sin utgångspunkt i det verkliga utfallet för de senaste tolv månaderna för North Chemical och Lahega Kemi per den 31 december 2015 och är ingen prognos.

Huvudägaren i Lahega Kemi, Torbjörn Lindgren, föreslås bli ny styrelseledamot.

Anders Svensson, nuvarande vd i North Chemical, blir vd och Hans Östebo, nuvarande finanschef i Lahega Kemi, blir finanaschef.

Den nya koncernen kommer att föreslås verka under namnet NC Lahega.

Årsstämman den 19 maj 2016 kommer att föreslås fatta erforderliga beslut för att möjliggöra förvärvets genomförande.