Stockholm 09:24
+0,13% Idag
-2,80% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-24 14:00:00

Atrium Ljungberg säljer Rådhuset i Uppsala

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har idag träffat avtal om försäljning av fastigheten Dragarbrunn 19:1 i Uppsala, mer känd som Rådhuset. Fastigheten omfattar totalt cirka 3 000 kvadratmeter uthyrbar yta varav 2 300 kvadratmeter utgör handels- och restaurangyta och 400 kvadratmeter kontorsyta. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 127 miljoner kronor. Köpare är Castellum.


- Rådhuset är ett välkänt varumärke med en stark kulturell och historisk förankring i Uppsala. Att driva Rådhuset skiljer sig dock från hur vi arbetar med våra övriga platser där fokus ligger på att utveckla attraktiva stadsmiljöer med en blandning av kontor, handel, bostäder, service, kultur och utbildning, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

Försäljningen av Rådhuset sker genom avyttring av aktier. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 127 miljoner kronor. Avyttringen kommer inte att påverka resultatet i Atrium Ljungbergs koncern då den redovisas i bokslutet för det andra kvartalet 2018. Fastighetens hyresvärde är 9 miljoner kronor. Castellum tillträder fastigheten 2/5 2018.

Mer om Rådhuset:
Sedan 2006 har Atrium Ljungberg byggt ut och omvandlat Rådhuset till ett omtyckt varuhus mitt i centrala Uppsala. Rådhuset är daterat år 1645 och har endast haft två tidigare ägare, Clas Eden och Uppsala Kommun. Fastigheten fungerade som Uppsalas Rådhus mellan år 1713 och 1971. Idag omfattar Rådhuset totalt cirka 3 000 kvadratmeter uthyrbar yta innehållande butiker, restaurang och kontor. 

JLL har varit Atrium Ljungbergs rådgivare i affären.
Nacka, 2018-04-24
Atrium Ljungberg AB (publ)


För mer information kontakta:

Monica Fallenius, affärsområdeschef Transaktion och Etablering, Atrium Ljungberg
070-209 01 14, monica.fallenius@al.se
Annica Ånäs, vd, Atrium Ljungberg
070-341 53 37, annica.anas@al.se


Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar drygt en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 41 miljarder kronor. Våra handelsplatser har 60 miljoner besökare per år och i våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 14 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF