Stockholm 17:30
-1,16% Idag
-1,48% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-09-06 13:16:25

CHRISTIAN BERNER: UPPLÖSER HOLDINGBOLAG, GÅRDAVERKEN GÅR INSTOCKHOLM (Direkt) Christian Berner Tech Trade meddelar att aktieägarna i Christian Berner Invest, ett familjeägt holdingbolag med Joachim Berner som majoritetsägare tillika huvudägare i Christian Berner Tech Trade, har beslutat att upplösa det gemensamma holdingbolagsägandet avseende aktier i Christian Berner Tech Trade.

Därför kommer holdingbolagets samtliga B-aktier i Christian Berner Tech Trade att delas ut pro rata till holdingbolagets aktieägare vid årsstämman våren 2018.

Vid dagens stämma fattades även beslut att i dag sälja samtliga A-aktier i Christian Berner Tech Trade till Gårdaverken AB.

Gårdaverken ägs till 100 procent av Joachim Berner, styrelseordförande i Christian Berner Tech Trade.

Vidare har avtal träffats om att Gårdaverken förvärvar 1.027.195 B-aktier i Christian Berner Tech Trade av Sonja Lachendardière.

I och med ovanstående transaktioner kommer Joachim Berner, via eget bolag, att fortsatt vara huvudägare i Christian Berner Tech Trade. Gårdaverkens kapitalandel kommer uppgå till 23,7 procent och röstandel 52,3 procent.