Stockholm 17:30
0,00% Idag
-22,84% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-02-03 08:40:49

BONZUN: EMISSION TECKNADES 39% MED OCH UTAN STÖD UNITRÄTTERSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bonzuns företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 22 december 2021, tecknades med och utan stöd av uniträtter till motsvarande cirka 39 procent. Resterande del, motsvarande cirka 61 procent tecknades av emissionsgaranter i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bonzun.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bonzuns vd Bonnie Roupé, genom Bonz Unlimited, samt marknadschef Emma Wichman tecknade 360.000 respektive 150.000 units, motsvarande sammanlagt cirka 1,3 miljoner kronor, i företrädesemissionen genom kvittning av fordringar. Bonzun tillförs därmed cirka 14,1 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka bedöms uppgå till cirka 2,9 miljoner kronor, och cirka 9,9 miljoner kronor efter emissionskostnader och kvittning.

Utspädningseffekten, för den händelse företrädesemissionen och vidhängande teckningsoptioner tecknas fullt ut, uppgår till 50 procent.