Stockholm 10:37
-0,00% Idag
+18,26% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-27 08:39:58

AXICHEM: ÖKAD FÖRLUST 4 KV 2017STOCKHOLM (Direkt) First North-listade Axichem, som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, redovisar ett resultat efter finansiella poster på -2,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (-1,6).

Resultatet per aktie uppgick till -0:16 kronor (-0:16).

För helåret 2017 uppgick resultatet efter finansiella poster till -7,4 miljoner kronor (-6,1). Resultatet per aktie uppgick för helåret till -0:50 kronor (-0,65).

Vd Torsten Helsing skriver i rapporten att befintlig kassa tillsammans med prognostiserad utveckling vad gäller möjliga intäkter ska täcka likviditetsbehovet för löpande drift.