Stockholm 17:30
-1,08% Idag
-0,50% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-03-23 16:54:50

SMÅBOLAG: LÄGRE KURSER OCH EN HANDELSPREMIÄR UNDER VECKANSTOCKHOLM (Direkt) Kurserna på listorna för mindre bolag såsom Nasdaq First North, NGM-börsen och Aktietorget har överlag rört sig nedåt under en tämligen dyster börsvecka som generellt präglades av oro för ett amerikanskt handelskrig med Kina, svagare europeiska konjunktursignaler och Federal Reserves räntebesked. Enskilda mindre företag har samtidigt uppvisat stora kursrörelser.

Indexet Nasdaq First North 25 har hittills under veckan sjunkit cirka 2 procent medan Carnegie Micro Cap Return Sweden hade backat 2,4 procent tills i torsdags.

Stockholmsbörsen som helhet har hittills under veckan sjunkit 3,0 procent enligt SIX Return index som beaktar de avskilda utdelningar som så här års är relativt sett vanligare bland storbolag än bland de mindre listornas oftare tillväxtinriktade företag.

Storbolagsindexet SIX30 Return index har med en nedgång på 0,8 procent hittills under veckan klarat sig lite bättre än den bredare börsen.

På First North var det på fredagen handelspremiär för Green Landscaping som ägnar sig åt skötsel och finplanering av utemiljöer. Aktien handlades initialt omkring, och senare 2-3 procent under, teckningskursen på 21 kronor i nyemissionen. Bolaget kommer att fullfölja sin förvärvsstrategi och är i dialog med ett antal bolag i branschen om samgående, sade vd Johan Nordström i en TV-intervju med Nyhetsbyrån Direkt häromveckan.

Den First North-listade fordonsunderleverantören VA Automotive, vars kursutveckling under det gångna året har varit ett sluttande plan i spåren av lönsamhetsproblem, hade en svängig aktiehandelsvecka med tendens till återhämtning. Bolaget föreslog i förra veckan en föresträdesemission på 24,5 miljoner kronor för att kunna genomföra tidigare presenterade åtgärdsprogram som ska vända lönsamheten. Hittills i veckan är aktien upp 53 procent.

Saltx Technology, som utvecklar energilagringsteknik och som handlas på First North, stabiliserade sig efter förra veckans ras. Aktien har stigit 4 procent.

Bäst kursutveckling hittills under veckan på Aktietorget hade Precisionsmetall Group som har stigit med 36 procent medan Sensodetect, som säljer medicinteknisk utrustning, har ökat med 26 procent. Pharmacolog har stigit med 20 procent.

I andra ändan av Aktietorget återfinns Adonnews som sjönk 32 procent i veckan när handeln återupptogs efter ett handelsstopp som hade pågått sedan den 1 mars. Förra fredagen meddelade bolaget att styrelsen accepterar ett föreslaget finansieringserbjudande.

En annan kursförlorare var Recyctec sedan EU-kommissionen krävt att bolaget betalar tillbaka cirka 0,25 miljoner euro i tidigare erhållet stöd inom programmet EU Life+. I juni i fjol meddelade Recyctec att EU-kommissionen inte hade godkänt bolagets slutrapport i projektet.

När det gäller de fyra bolagen på Aktietorget med miljardvärdering gick det bäst för Synthetic MR som har stigit 1,6 procent under veckan. Ljudboksbolaget Storytel, operatören Bahnhof och Spectracure har däremot sjunkit med 1-5 procent vardera.

Bland de fyra bolagen med ett börsvärde över en miljard kronor på NGM-börsen har affärssystemsbolaget Fortnox stigit med 2,0 procent under veckan. Crown Energy har däremot sjunkit med 9 procent, samtidigt som Kopparbergs och SBC har backat med 1-2 procent vardera.

Under veckan har Entella IT blivit godkänd för listning på Aktietorget med första dag för handel beräknad till den 2 maj.

Carnegie Micro Cap Index Sweden inkluderar bolag på Nasdaq (Stockholmsbörsen och First North), men exkluderar aktier listade på övriga handelsplattformar.