Stockholm 17:30
-0,40% Idag
+4,44% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-12-07 10:45:42

RÄNTOR/VALUTOR: HÖGRE USD/JPY, SVAGARE SEK, SMÅ RÄNTERÖRELSERSTOCKHOLM (Direkt) Europeiska statspappersräntor handlas på oförändrade till marginellt högre nivåer i förmiddagens handel på torsdagen. Euron handlas nära oförändrat mot dollarn jämfört med onsdagens svenska stängning, dollarn har däremot stärkts mot japanska yen i det något ljusare riskklimatet.

Tysk industriproduktion överraskade negativt i oktober med en nedgång med 1,4 procent jämfört med i september (väntat +0,9). Produktionen i tillverkningsindustrin sjönk samtidigt 2,0 procent under månaden.

Ekonomidepartementet påpekade dock att de klämdagar folk tog ut efter två helgdagar under månaden bidrog påtagligt till produktionsminskningen under månaden. En gynnsam orderingång och, framför allt, större optimism hos företagen talar för ett fortsatt gott momentum för den tyska industrin, enligt ekonomidepartementet.

Eurostat ska redovisa det definitiva BNP-utfallet för tredje kvartalet klockan 11.00

Svenska statsobligationsräntor stiger svagt på torsdagsförmiddagen, kronan handlas samtidigt knappt 4 öre svagare mot euron.

SCB rapporterade att den svenska hushållskonsumtionen ökade med 1,5 procent i oktober jämfört med oktober 2016, ner från 2,3 procent i september (som i sin tur var nedreviderat från +3,5 procent).

Svenskt Näringsliv (SN) presenterade en ny konjunkturprognos på förmiddagen, där de ser en BNP-tillväxt i Sverige på 2,4 procent i år, 2,5 procent nästa år och 2,0 procent 2019.

Enligt SN är tillväxttoppen passerad, men svensk BNP väntas ändå fortsätta att växa i relativt hög takt. Liksom tidigare bedöms den internationella konjunkturen i kombination med en fortsatt svag krona vara nyckelfaktorer bakom BNP-tillväxten

Riksgälden rapporterade ett budgetsaldo på +17,0 miljarder i november, vilket faktiskt var lägre än väntade 18,7 miljarder kronor. Det berodde i sin tur på att skatteinkomsterna denna gång var 2 miljarder kronor lägre än väntat (i oktober var skatteinkomsterna 12 miljarder kronor högre än prognos).

Småhusbarometern visade vidare att priserna steg 1 procent under perioden september-november jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Jämfört med motsvarande tremånadersperiod föregående år steg småhuspriserna med 9 procent.

Amerikanska statspappersräntor noterar endast marginella rörelser i den europeiska handeln på torsdagen, efter att ha stigit svagt efter svensk stängning på onsdagen.

I eftermiddag väntar USA-data i form av varseldata för november, från Challenger, Gray & Christmas, klockan 13.30, och veckodata över nyanmälda arbetslösa, klockan 14.30. Marknadens fokus riktas dock främst mot fredagens sysselsättningsrapport för november, som kan bli den sista faktorn som kan påverka Federal Reserves räntebeslut nästa onsdag.

torsdag kl 10.45 (onsdag kl 16.15)
==================================
USD/SEK 8:4447 (8:4134) Statsobl 2y -0,83 (-0,84)
EUR/SEK 9:9608 (9:9203) Statsobl 10y 0,68 (0,67)
EUR/USD 1:1796 (1:1791) Räntegap/ty 38 (38)
US obl 10 2,33 (2,32) Ty obl 10 0,30 (0,29)