Stockholm 17:30
-1,14% Today
+0,48% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-03-09 14:51:39

Flaggningsmeddelande i Invuo Technologies AB


Flaggningsmeddelande i Invuo Technologies AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556610-2660 Invuo Technologies AB
InstrumentSE0000857369 Ordinary
InnehavareDanske Bank A/S
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2018-03-08
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier119 205
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter8 119 205
Andel
 - aktier0,14523 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter9,89123 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 19,89123 % 119 205
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT9,89123 % 119 205
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagDanica Pension Forsäkring SE
 - antal rösträtter119 205
 - andel av rösträtter0,14522 %
 - bolagDanske Fund Sweden
 - antal rösträtter8 000 000
 - andel av rösträtter9,746 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter8 119 205
 - andel av rösträtter9,89123 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnSimone B. Pedersen
 - telefon004570123456
 - mejldanskebank@danskebank.dk
 
Kommentar
Danske Invest Management Co Luxembourg and Danske Bank have consolidated their voting rights.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML