Stockholm 17:30
-0,54% Idag
-4,17% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-12-07 09:29:21

SENSODETECT: PO ROSENQVIST NY ORDFÖRANDESTOCKHOLM (Direkt) Sensodetect har fått en ny styrelseordförande i PO Rosenqvist, då Jan Andersson lämnar bolaget för nya uppdrag.

PO Rosenqvist ingick i den investerargrupp som leddes av Per Henriksson och som gick in i Sensodetect sommaren 2016. PO Rosenqvist har suttit i styrelsen för Sensodetect sedan dess.

"Sensodetect har haft stor glädje och nytta av Jan Andersson och han har varit en mycket stor tillgång i det arbete som gjorts men då strategin är satt och Jan Andersson fått nytt uppdrag som EVP inom Arjo-koncernen vilket inte är förenligt med uppdraget som ordförande i en annan medtech-organisation är förändringen nödvändig", heter det.

Styrelsen ser dock att övergången sammanfaller med att bolaget går mot marknad.

Sensodetect har fortfarande mål om lansering under senare delen av våren 2018.