Stockholm 17:30
+0,54% Idag
+5,85% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-10 08:33:54

EPISURF MEDICAL: RESULTAT FÖRE SKATT OM -13,5 MLN KR 3 KVSTOCKHOLM (Direkt) Medicinteknikbolaget Episurf redovisar ett resultat före skatt om -13,5 miljoner kronor (-15) för det tredje kvartalet 2017. Resultatet per aktie uppgick till -0:45 kronor (-0:79).

Nettoomsättningen uppgick till 0,5 miljoner kronor (0,5).

Resultat efter skatt blev -13,6 miljoner kronor (-15).