Stockholm 17:30
-3,70% Idag
-2,83% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-06-28 11:37:07

MOXITECH: OMSÄTTNINGEN ÖKADE 37% 4 KVSTOCKHOLM (Direkt) Moxietech, som förut hette Maxkompetens, ökade sin omsättning i det fjärde kvartalet, februari-april, med 37 procent till 65,8 miljoner kronor (48,0).

Ebitda-resultatet minskade till 2,4 miljoner (3,2), vilket enligt bolaget var som planerat till följd av kostnadsförd HR-Tech-satsning.

"Kvartalet innehåller som jag tidigare rapporterat kostnader för teknikutveckling samt marknadsföringskostnader för det nya affärsområdet HR-Tech, Work and Passion. Satsningen aktiveras inte i balansräkningen och kommer därmed att belasta koncernens resultat de närmaste tolv månaderna", skriver Moxietechs vd Ronny Siggelin i rapporten.

Nettoresultatet låg på -1,0 miljoner (1,6). Resultatet belastades under perioden med avskrivningar om 2,8 miljoner (0,9).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,3 miljoner kronor (-2,3).

Styrelsen föreslår den kommande årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017/2018. Helårets nettoresultat låg på -2,1 miljoner kronor (3,6). Omsättningen summerades till 252 miljoner (174), vilket motsvarar en ökning om 45 procent.

Moxietech handlas på First North.