Stockholm 17:30
-0,09% Idag
+12,92% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-05-07 18:01:58

SBB: HAR GENOMFÖRT NYEMISSION OM 500 MLN EURSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) har emitterat en icke säkerställd obligation om 500 miljoner euro på den europeiska kapitalmarknaden.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Obligationen har förfallodatum den 14 januari 2025 med en fast kupong om 1.750 procent. Obligationen var övertecknad och kommer gå i likvid den 14 maj 2019 med notering på Euronext Dublin.

Emissionslikviden kommer i huvudsak att användas för att betala av på befintlig säkerställd bankskuld men även till allmänna verksamhetsändamål, uppger bolaget.