Stockholm 17:30
0,00% Idag
+30,89% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-10-07 10:19:37

ELECTRA: FÖRESLÅR UTDELNING 2:25 KR FÖR 2019STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Electras styrelse har beslutat föreslå en utdelning till aktieägarna på 2:25 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019.

Vidare föreslår styrelsen att bolaget, utöver det utdelningsförslag som kommer att presenteras inför den ordinarie årsstämman 2021 avseende räkenskapsåret 2020, lämnar en extra utdelning om 1:00 kronor per aktie. Detta förslag är villkorat av ett godkännande på årsstämman den 27 april 2021.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen beslutade i maj 2020 att dra tillbaka förslaget om utdelning 3:25 kronor per aktie för 2019, på grund av osäkerheten till följd av pandemin. Styrelsen öppnade då för att under hösten återkomma med en kallelse till extra bolagsstämma för att, om förutsättningarna medgav, besluta om utdelning.

"Med det starka andra kvartal som bolaget presenterade i rapporten den 20 augusti och en fortsatt god försäljningsutveckling under det tredje kvartalet gör styrelsen nu bedömningen att en utdelning för 2019 är möjlig att verkställa", skriver Electra.

Utdelningen för 2019 är villkorad av ett godkännande av en extra bolagsstämma som förväntas hållas under november månad. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att ske vid ett senare tillfälle.