Stockholm 17:30
+0,54% Idag
+5,85% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2016-03-23 10:26:19

OREZONE: JAN EMANUEL JOHANSSON FÖRESLÅS TILL OMDANAD STYRELSESTOCKHOLM (Direkt) Jan Emanuel Johansson, företagare i välfärdssektorn och känd från tv-serien Robinson samt som riksdagsman (S), föreslås bli styrelseledamot i det Aktietorgslistade mineralprospekteringsbolaget Orezone.

Det framgår av kallelsen till stämman, som sker den 21 april i Göteborg. Förutom Jan Emanuel Johansson föreslås Claes Lindqvist, Otto Persson och Christer Sundblad väljas in som styrelseledamöter.

Aktieägare representerande cirka 36 procent av rösterna i bolaget uppges stå bakom förslaget.

Endast en ledamot, vd:n Anders West, föreslås väljas om. Utöver honom sitter i dag Patric Perenius, ordförande, geologerna Tore Hallberg och Reijo Hämäläinen, samt Björn Ersman i styrelsen för Orezone.

I juni 2013 dömdes Jan Emanuel Johansson mot sitt nekande till villkorlig dom och 180 dagsböter för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll i Gotlands tingsrätt. Orezones näst största ägare Johan Paulsson dömdes i samma mål till villkorlig dom med 160 timmars samhällstjänst för samma brottsrubriceringar.

Av domen framgår att Johan Paulsson ansågs ha agerat med uppsåt, men Jan Emanuel Johansson enbart med oaktsamhet.

Jan Emanuel Johansson överklagade domen, men tog tillbaka överklagandet sånär som på hur mycket han avkrävdes betala till sin försvarare Thomas Bodström. Denna summa skrevs ned från 240.000 till 135.000 kronor av hovrätten, enligt vad Gotlands tingsrätt uppger till Nyhetsbyrån Direkt.

Hovrätten friade därtill en tredje dömd, Jan Emanuel Johanssons far, för bokföringsbrott men fastställde att han var skyldig till försvårande av skattekontroll.