Stockholm 17:30
+0,70% Idag
+1,39% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-09-25 13:20:00

Consilium AB: Consilium januari - augusti 2019

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 14 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 077,2 MSEK (942,9). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 21 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 078,3 MSEK (894,7). Orderstocken per 31 augusti 2019 uppgick till 584,8 MSEK.


Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 1 008,6 MSEK (882,2). Nettoomsättningen uppgick till 1 029,7 MSEK (847,0).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 68,6 MSEK (60,7). Nettoomsättningen uppgick till 48,6 MSEK (47,7).
Orderingång

Jan-aug Jan-aug Jan-dec
     2019     2018 2018
Marine & Safety    1 008,6      882,2 1 351,2
Safety Engineering     68,6        60,7 84,9
Totalt 1 077,2     942,9     1 436,1

Nettoomsättning

Jan-aug Jan-aug Jan-dec
   2019      2018 2018
Marine & Safety 1 029,7      847,0 1 345,4
Safety Engineering      48,6      47,7 74,9
Totalt 1 078,3        894,7 1 420,3

Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. september kommer att publiceras den 23 oktober 2019.

Stockholm 2019-09-25
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 675 anställda och omsätter 1 500 MSEK.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF