Stockholm 17:30
0,00% Idag
-1,41% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-05-20 08:30:00

Bublar Group AB (publ): Delårsrapport Q1, Bublar Group


Vi levererar på tillväxtstrategin

- Nu är villkoren för att genomföra förvärvet av Goodbye Kansas uppfyllda. Förvärvet är ett led i vår strategi att skapa ett av världens främsta bolag inom visualisering och XR-teknologi. I början av maj startade vi softlansering av Otherworld Heroes i tre länder som är mer öppna beaktat Covid-19. Spelet har mottagits väl. För Hello Kitty AR: Kawaii World är vi i dialog med Sanrio om lämplig tidpunkt för lansering. Den stora utmaningen med restriktionerna kring Covid-19 ställer nya krav på bolaget och hur vi jobbar. Jag är därför stolt över hur våra medarbetare har lyckats leverera under den rådande situationen. Vi har fler utestående offerter än någonsin tidigare, vi har fullt fokus på produktutvecklingen på våra plattformar och ett par av våra produkter är i final i den stora tävlingen inom AR/VR - Auggie Awards från AWE-mässan i Silicon Valley, säger Maria A Grimaldi, VD Bublar Group

Läs hela VD ordet nedan

Läs hela rapporten här https://bublar.com/sv/investor-relations/finansiella-rapporter/
 
Första kvartalet, 1 januari - 31 mars 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,7 Mkr (4,7)
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -7,2 (-6,0) Mkr.
Kostnad för utveckling av spel och spelplattform uppgick till ca 3,4 Mkr.
 • Resultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -11,3 (-9,2) Mkr,
varav avskrivningar på goodwill uppgår till 3,2 Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -11,3 (-9,2) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,21 (-0,22) kr
 

Viktiga händelser under första kvartalet
 • Bublar Group får order från internationellt detaljhandelsbolag. I detta projekt samarbetar Vobling med Goodbye Kansas och levererar XR-lösningen för applikationen.
 • Bolaget fick ett antal nya kunder inom segmentet Work och Shop; bland annat AlfaLaval, Paroc,
Hector Rail, Rimasys och Broni&Bo.
 • 3D- och AR-visningar inom segmentet Shop, på Sayducks plattform ökade med 37 procent, jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 1,4 miljoner visningar.
 • Med anledning av Covid-19 är beslutsprocesserna längre och några projekt inom segmentet Work har senarelagts när det gäller lansering. Inom Shop har intresset ökat. Intresset för spel och XR-lösningar har stärkts under den rådande situationen.

 

Viktiga händelser efter första kvartalet
 • Styrelsen i Bublar Group har beslutat att förvärva Goodbye Kansas Holding AB då villkoren för affären är uppfyllda. Affären är ett led i Bublars strategi och ger möjlighet att skapa en världsledande aktör inom XR-teknologi och visualisering.
 
 • Magnus Granqvist utsågs till VD för Virtual Brains med ansvar för affärsområdet Play. Avsikten är att accelerera utvecklingen av affären genom fler partnerskap med rättighetshavare för fler IP-rättigheter samt att vässa erbjudandet för Play-delen.
 
 • Den 7 maj softlanseras Otherworld Heroes, världens första platsbaserade MMORPG,  i Sverige, Polen och Indonesien som de första marknaderna. Softlanseringen innebär att spelet nu kan trimmas ytterligare för en större publik inför successiv lansering på fler och fler marknader.
 
 • Play-delen påverkas genom lock-down i flera ekonomier. För Hello Kitty AR: Kawaii World är vi i dialog med Sanrio om lämplig tidpunkt för lansering.

 

Verkställande direktörens kommentar

Vi levererar på tillväxtstrategin

Nu är villkoren för att genomföra förvärvet av Goodbye Kansas uppfyllda. Förvärvet är ett led i vår strategi att skapa ett av världens främsta bolag inom visualisering och XR-teknologi. I början av maj startade vi softlansering av Otherworld Heroes i tre länder som är mer öppna beaktat Covid-19. Spelet har mottagits väl. För Hello Kitty AR: Kawaii World är vi i dialog med Sanrio om lämplig tidpunkt för lansering. Den stora utmaningen med restriktionerna kring Covid-19 ställer nya krav på bolaget och hur vi jobbar. Jag är därför stolt över hur våra medarbetare har lyckats leverera under den rådande situationen. Vi har fler utestående offerter än någonsin tidigare, vi har fullt fokus på produktutvecklingen på våra plattformar och ett par av våra produkter är i final i den stora tävlingen inom AR/VR - Auggie Awards från AWE-mässan i Silicon Valley.
 

Med Goodbye Kansas verksamhet och våra nuvarande segment bygger vi en koncern som får en unik position för att fortsätta utveckla tjänster och skalbara produkter. Vi blir ett bolag med över 200 Mkr i omsättning och en global kundstock.

Goodbye Kansas har en internationell kundbas och kreativ höjd med kunder som Electronic Arts/DICE, Ubisoft, Disney, Warner, CD Project, Epic, HBO, Netflix, Amazon, Marvel och Oculus/Facebook.

Den ökande efterfrågan på XR-teknologi inom både entertainment och industriella tillämpningar gör att vi gemensamt kan möta efterfrågan med både förstklassigt visuellt innehåll och teknologisk spets.

Tillsammans med vår expertis inom plattforms- och produktutveckling med skalbar intäktsmodell för visualisering inom XR teknologi kan vi bredda erbjudandet inom Entertainment och Enterprise. Vi har redan pågående samarbeten för globala kunder där våra respektive spetskompetenser skapar ett ännu starkare erbjudande.

I vårt segment Play öppnade vi i februari det andra betatestet av Otherworld Heroes, med goda KPIer. I början av maj startade vi därför softlansering av spelet på de tre första marknaderna Sverige, Polen och Indonesien. Otherworld Heroes är också finalist i Auggie Awards.

För vårt andra egenutvecklade spel Hello Kitty AR: Kawaii World har vi en löpande dialog med Sanrio om lanseringsstrategi då målsättningen har varit att lansera i samband med OS. Vi utvärderar just nu olika alternativ beaktat nytt datum för OS och vilka länder som är tillräckligt öppna för kartbaserade spel.
Genom vår spelutveckling har vi utvecklat plattformen för kartbaserade spel med XR teknologi. Vi har också skaffat oss värdefulla erfarenheter av samarbeten med rättighetshavare genom vår tid med Sanrio.
Det är mot den bakgrunden Magnus Granqvist, en av grundarna till Bublar, går in som VD i Virtual Brains och tar ansvar för vårt affärsområde Play. Avsikten är att accelerera utvecklingen av affären genom att utveckla ytterligare partnerskap med rättighetshavare för fler IP-rättigheter samt att vässa vårt erbjudande för Play-delen. Vi ser en ökad efterfrågan i marknaden nu och med vår kompetens inom kartbaserade spel, vårt AR och VR kunnande inom segmenten Work och Shop, har vi möjlighet att utveckla affären.

Inom segmentet Work har vi tagit nya kunder även om beslutsprocesserna är längre för tillfället. Vi har använt den tillgängliga tiden för att snabba på vår redan lagda plan för investering i produkt-utvecklingen av vår Virtual Training Platform som är basen för våra specialanpassade och skalbara produkter. Just nu ligger vi långt framme i utvecklingen av en spännande ny produkt. Vi är också finalister i Auggie Awards med vår Fire trainer.

Inom segmentet Shop har vi vunnit nya kunder. Fler och fler branscher och företag, både inom B2B och B2C upptäcker möjligheterna med vår plattform för att kunna presentera sina produkter i 3D och AR för kunderna. För segmenten Work och Shop ser vi nu synergier inom försäljning och marknadsföring, 3D-utveckling, samt i ett gemensamt erbjudande som utvecklas med Sayduck-plattformen som grund.

För våra tre segment Work, Shop och Play fortsätter vi att utveckla skalbara produkter på våra plattformar: Virtual Training Platform, Fire Fighting Simulator, Sayduck Platform och Real-World Games Platform.

Avslutningsvis vill jag ytterligare kommentera situationen med Covid-19 och dess påverkan på Bublar. Hittills har vi klarat produktionen i samtliga våra segment väl, trots att merparten av våra medarbetare arbetar hemifrån. Hur den påverkar oss framåt är beroende av hur länge denna situation består och när länder väljer att lätta på sina restriktioner.

Både underhållning och spel är branscher som utvecklats positivt under denna period, vilket är en stor möjlighet för oss. Med förvärvet av Goodbye Kansas kommer vi att kunna ta en ännu starkare position inom dessa områden.

Behovet för företag att kunna presentera, sälja och utbilda digitalt växer också, men med det sagt är efterfrågan också beroende av att företag vågar ta beslut och ställa om sin verksamhet mot mer digitala lösningar.

Vi har hög kompetens och ligger i framkant i tillämpningar av XR-teknologin. En teknologi som ligger än mer rätt i en värld där det åtminstone under en tid kommer vara svårare att träffas fysiskt. I ljuset av detta tror jag att förändringen av sätten hur vi arbetar, lär oss, handlar och spelar kommer gå betydligt snabbare.
 

Maria A Grimaldi
VD Bublar Group AB
 

Viktig information
Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020 kl 08.30 CET.

För med information kontakta:
Maria A Grimaldi, VD Bublar Group: maria.grimaldi@bublar.comTelefon: 070-828 38 34
Anders Lindell, CFO Bublar Group: anders.lindell@bublar.com   Telefon: 070-841 83 14

Bublar Group
Bublar Group AB (publ) är nordens ledande noterade XR-teknologibolag specialiserat inom Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR). Företaget erbjuder XR-lösningar inom E-commerce, Entertainment, Training och Manufacturing. I företaget ingår dotterbolagen Vobling, Sayduck och Virtual Brains. Bublar har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

In essence, Bublar Group will change the game. We change how we Work, Shop and Play.

Bolagets har G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email: ca@gwkapital.se,tel. 08-503 000 50
 

Bublar Group AB (Publ)   Kungstensgatan 18, 113 57 Stockholm  Telefon +46 8 559 251 20 www.bublar.com
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF