Stockholm 09:45
0,00% Idag
-7,03% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-20 09:24:25

INFREA: EBITDA 23,9 MLN KR 4 KV, LITEN EXPONERING MOT BOSTADSTOCKHOLM (Direkt) Infrea, som listades på First North 20 april 2018, hade en omsättning på 225 miljoner kronor under det fjärde kvartalet. Ebitda-resultatet blev 23,9 miljoner. Jämförelsesiffror saknas då koncernen bildades 31 december 2017.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018.

Vd Tony Anders ser positivt på 2019 och bolagets tillväxt.

"Detta trots att vi alla kan ta del av mediernas rapporter om svängningar på marknaden, framförallt inom bostadssektorn. Infrea har väldigt liten exponering mot bostadssektorn och framförallt mot nyproduktion. Därmed verkar marknadsutsikten vara fortsatt stabil för Infrea även under kommande år", kommenterar han.