Stockholm 17:30
0,00% Idag
+23,73% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-07-09 12:55:59

FASTATOR: FÖRVÄRVAR FASTIGHETER 780 MLN KR, SÄLJER 245 MLN KRSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastators innehavsbolag Företagsparken har ingått avtal om att förvärva fastigheter med ett totalt underliggande fastighetsvärde om 780 miljoner kronor och att avyttra fastigheter i Helsingborg med ett totalt underliggande fastighetsvärde om 245 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärven omfattar en total uthyrningsbar yta om cirka 108.000 kvadratmeter med hyresintäkter om 52 miljoner kronor och avyttringarna omfattar en total uthyrningsbar yta om cirka 22.000 kvadratmeter med hyresintäkter om 12 miljoner kronor.

Förvärven finansieras med eget kapital och banklån.

Fastigheter som förvärvas är belägna i Helsingborg, Östersund, Höganäs, Skövde, Vara, Ale, Vårgårda samt Pedersöre i Finland.

Tillträden och frånträden har skett respektive kommer att ske vid ett antal olika tidpunkter mellan 30 juni och 1 oktober 2021, heter det.