Stockholm 17:30
0,00% Idag
-21,29% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-05-24 13:35:17

CONCEJO: RÖRELSERESULTATET BLEV -45,1 MLN KR 1 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Concejo, som tidigare hette Consilium, redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2022 på -45,1 miljoner kronor (-28,1).

Nettoomsättningen uppgick till 63,7 miljoner kronor (49,4).

Vd Carl Adam Rosenblad beskriver det första kvartalet som turbulent.

"Vi ser att de omvärldsförhållanden som jag redogjorde för i inledningen troligtvis kommer bestå under den närmaste tiden. Och även om de inte haft stora effekter på våra verksamheter än så länge ser vi nu ökade kostnader i några av våra verksamheter, som ökade inköpspriser och ökade hemtagningskostnader, och vi följer utvecklingen nogsamt", heter det.