Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,37% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-05-27 14:06:19

CONSILIUM: EBIT KVARVARANDE VERKSAMHET -23,5 MLN KR 1 KVSTOCKHOLM (Direkt) Consilium, som har sålt affärsområdet Marine & Safety för 3 miljarder kronor, redovisar en nettoomsättning för kvarvarande verksamhet om 62,8 miljoner kronor (80,5) och ett rörelseresultat om -23,5 miljoner kronor (-18,2) för det första kvartalet 2020.

Periodens resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till -44,2 miljoner kronor (-32,3).

Försäljningen av Marine & Safety ger preliminärt en realisationsvinst om 1.530 miljoner kronor.

Periodens nettoresultat totalt uppgick 1.486 miljoner kronor (0,8) och resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 126:65 kronor per aktie (0:06).