Stockholm 16:49
-0,80% Idag
+3,61% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2016-05-20 08:22:01

FRONT OFFICE: NOTERING OCH FLYTT PÅVERKADE 1 KVSTOCKHOLM (Direkt) Front Office som noterades på NGM Nordic MTF den 19 maj, redovisar ett nettoresultat för första kvartalet på -0,5 miljoner kronor och en nettoomsättning på 2,9 miljoner.

Försäljningen minskade främst beroende på att internarbetet med noteringen i kombination med flytt till större lokaler lett till färre påbörjade projekt under perioden än normalt, skriver Front Office.

Resultatet har också påverkats av noteringsprocessen samt även till viss del av flytten till nya lokaler.

"Även en bit in i Q2 så har vi tillgång till färre debiterbara timmar än normalt, av samma orsak som i denna rapportperiod", skriver Front Office.

Inga jämförelsesiffror för 2015 lämnas eftersom Front Office då inte var marknadsnoterat och inte publicerade kvartalsrapporter.

Front Office hjälper företag i samband företagsrekonstruktioner