Stockholm 17:30
+0,72% Idag
+5,28% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-01-02 08:41:26

PROMORE PHARMA: CELLASTRA KOMMER EJ FINANSIERA FAS 3-STUDIESTOCKHOLM (Direkt) First North-listade Promore Pharma, som fokuserar på terapeutiska peptider, meddelar att bolagets samarbetspartner Cellastra inte kommer att finansiera fas 3-studien med PXL01 i Nordamerika.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att Promore Pharma tecknade ett samarbetsavtal med Cellastra den 17 mars 2017 avseende utveckling och kommersialisering av PXL01 i Nordamerika. Enligt avtalet erhöll Cellastra en option att delta i finansieringen av den kliniska fas 3-studien på patienter som genomgår böjsenskirurgi.

Om Cellastra hade finansierat hela den kliniska prövningen skulle Cellastra erhållit en licens att kommersialisera PXL01 på den nordamerikanska marknaden. Optionen löpte ut den 31 december 2017 eftersom Cellastra inte uppnått sina finansieringsmål före årsskiftet.

Som meddelades i kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2017, kommer den kliniska fas 3-studien avseende PXL01 i USA att skjutas upp tills nödvändig finansiering kan säkras.

"Promore Pharma förbereder dock fortfarande en dialog med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA under första halvåret 2018 för att erhålla IND-godkännande för den kliniska studien", heter det i dagens pressmeddelande.

Promore Pharma genomförde en emission i samband med listningen på First North i juli 2017, med syfte att använda delar av emissionslikviden för att även finansiera den kliniska fas 3-studien i Nordamerika för PXL01, om Cellastra inte gjorde det. Promore Pharma fick emellertid in mindre kapital än förväntat vid börsnoteringen och avser primärt att fokusera på EU.

Parallellt fortsätter bolaget sina diskussioner med Cellastra för att undersöka nya former för samverkan för att nå fastställda finansierings- och utvecklingsmål. Promore kommer dock även att beakta nya och kompletterande alternativ för att säkra kapital för ett utvecklingsinitiativ i USA, enligt pressmeddelandet.