Stockholm 17:30
-0,17% Idag
+4,53% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-11-05 07:11:35

FASTATOR: RESULTAT 66,1 MLN KR 3 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastator hade en omsättning på 55,8 miljoner kronor under tredje kvartalet 2020 (68,2). Periodens resultat blev 66,1 miljoner kronor (99,0) och resultat per aktie uppgick till 4:50 kronor efter utspädning (6:50).

För niomånadersperioden januari-september uppgick omsättningen till 189 miljoner kronor (146).

Värdeförändringar av fastigheter var 111 miljoner kronor (295). Resultat från intresseföretag var 84,7 miljoner kronor (11,1).

Periodens resultat under niomånadersperioden uppgick till 154 miljoner kronor (241)

Förvaltningsfastigheter per 30 september 2020 uppgick till 1.047 miljoner kronor (1.230) och innehav i intressebolag per samma datum var 1.435 miljoner kronor (1.153).

Räntebärande skulder uppgick till 1.492 miljoner kronor (1.276). Substansvärdet hänförligt till moderbolagets aktieägare per 30 september 2020 var 1.701 miljoner kronor (1.201).

Nu när Offentliga Hus är noterat ligger Fastators fokus på att bygga upp sina övriga bolag: Point Properties, Nordic PM, Industriparken, Studentbostäder i Sverige.