Stockholm 17:14
0,00% Idag
-4,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-12-19 10:07:56

FAST PARTNER: KÖPER FASTIGHETER I MALMÖ OCH TÄBYSTOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Fast Partner har köpt två fastigheter i Malmö och två fastigheter i Täby.

I Malmöfastigheterna, som ligger vid Bulltofta Industriområde, är den uthyrningsbara ytan cirka 7.800 kvadratmeter och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 7,7 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande från Fast Partner.

En stor del av hyresintäkterna utgörs av förskoleverksamhet med Malmö Stad som hyresgäst. Utöver detta inrymmer fastigheterna lager- och kontorsytor.

Fastigheterna i Täby består av försäljningshall för personbilar med kompletterande verkstadsytor. Bilia är enda hyresgäst. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 2.300 kvadratmeter och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 5,0 miljoner kronor.