Stockholm 17:30
+1,31% Idag
+17,26% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-10-17 09:46:01

Matra Petroleum AB: Operativ uppdateringMatra Petroleums olje- och gasproduktion*, brutto, ökade med 25% under det tredje kvartalet 2018 och uppgick till 76 814 fat oljeekvivalent ("boe") (Q2 2018: 61 530 boe). Den genomsnittliga olje- och gasproduktionen ökade till 835 fat oljeekvivalent per dag ("boepd") (Q2 2018: 676 boepd). I början av oktober nådde dagsproduktionen 1 000 boepd.

16 nya oljebrunnar har hittills borrats under 2018, varav tolv har satts i produktion. Fyra brunnar planeras att färdigställas för produktion senare under oktober.

Konsoliderad olje- och gasproduktion, brutto

Olja Gas Summa Genomsnittlig dagsproduktion
(fat) (MCF) (boe) (boepd)
Q1-18 28 621 145 530 52 876 588
Q2-18 32 020 177 061 61 530 676
Q3-18* 39 113 226 204 76 814 835

* Preliminära siffror, baserade på uppskattad gasreduktion vid behandling.

Rapport för tredje kvartalet 2018 kommer att publiceras den 23 november 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maxim Barskiy, VD Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Om Matra Petroleum
Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 170 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 18 470 hektar (45 640 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras reserver uppgår till cirka 25 miljoner fat oljeekvivalent. Matra Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod MATRA. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (www.mangold.se, Tel: +46 (0)8 50 30 1550). För mer information, se www.matrapetroleum.com.

MATRA_2018_10_17_sve

--
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Matra Petroleum AB via Globenewswire