Stockholm 17:30
0,00% Idag
+16,10% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-04-27 10:32:09

ELECTRA: OMS-TILLVÄXT 12% 1 KV, EBIT ÖKADE TILL 3,8 MLN KRSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Electragruppen, som driver butikskedjor för hemelektronik och telekomprodukter, redovisar ett resultat efter skatt på 3,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (0,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:63 kronor (0:16).

Nettoomsättningen uppgick till 472 miljoner kronor (420).

Rörelseresultatet blev 3,8 miljoner kronor (1,9) medan resultatet före skatt uppgick till 3,9 miljoner kronor (1,5).