Stockholm 17:30
0,00% Idag
+23,68% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-07-15 08:07:45

SBB: FÖRVALTNINGSRESULTATET BLEV 827 MLN KR 2 KV (EST 871)STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Samhällsfastighetsbolaget SBB:s hyresintäkter uppgick till 1.451 miljoner kronor i det andra kvartalet 2021. Analytikerna i Infronts sammanställning av åtta analytikers estimat hade väntat 1.431 miljoner kronor.

Driftöverskottet blev 1.018 miljoner kronor mot väntade 1.018 miljoner kronor och förvaltningsresultatet uppgick till 827 miljoner jämfört med förhandstipset på 871 miljoner kronor.

Värdeförändringar på fastigheter summerade till 5.071 miljoner kronor mot 161 miljoner kronor samma period föregående år.

Efter skatt blev resultatet 6.558 miljoner kronor (1.223), vilket motsvarade 4:05 kronor per stamaktie (0:86).