Stockholm 17:30
+0,50% Idag
+13,10% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-06-15 08:28:38

COMPARE-IT: NETTORESULTATET SJÖNK TILL -1,9 MLN KR FEB-APRSTOCKHOLM (Direkt) Teknikbolaget Compare-IT, verksamt inom smarta hem, redovisar ett nettoresultat för perioden februari-april i det brutna räkenskapsåret 2017/2018 på -1,9 miljoner kronor (-0,6).

Även rörelseresultatet sjönk till -1,9 miljoner kronor (-0,6).

Nettoomsättningen steg till 1,4 miljoner kronor (0,6).

Compare-IT fokuserade enligt vd Kerstin Lindkvist Toms under räkenskapsårets fjärde kvartal på att effektivt omsätta tecknade avtal i praktiken.

"Den starka byggmarknaden har inneburit längre ledtider för bygglov och andra tillstånd vilket i sin tur skapat ännu längre tid till faktisk order. Representanter från småhusmarknaden bedömer att ledtiderna har ökat med cirka 50 procent. Detta påverkar såklart Compare-IT:s fakturering, som blir ytterligare något förskjuten samtidigt som huskundernas orderstock byggs på", skriver hon i delårsrapporten.

Bostadsbyggandet har mattats av något och ökar inte längre i samma takt som tidigare. Det har under maj 2018 blivit tydligt att efterfrågan har minskat kraftigt på dyrare bostadsrätter, uppger Compare-IT-chefen.

"Vi bedömer att hyresrätter kommer att öka i betydelse och kommer att vidareutveckla vår affärsmodell och paketering för att kunna erbjuda en attraktiv och lönsam smart hem lösning även i hyresfastigheter", uppger Kerstin Lindkvist Toms som även framhåller att det finns ett fortsatt stort behov av att bygga hyresrätter samt skolor och andra offentliga byggnader.

Ingen utdelning föreslås för räkenskapsåret. Helårsförlusten blev -6,8 miljoner kronor.

Aktien för Compare-IT handlas på Spotlight Stock Market som tidigare hette Aktietorget.