Stockholm 17:30
-0,08% Idag
+19,94% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2014-11-19 10:19:08

PALLAS GROUP: TILLVÄXT KRÄVER TILLSKOTT, UTESLUTER EJ EMISSION


STOCKHOLM (Direkt) First North-bolaget Pallas Group, som är ett rederi med nischen avancerade bunkringsfartyg, uppger att fortsatt tillväxt kommer att kräva kapitaltillskott och att detta utesluter inte framtida nyemission.
Det framgår av delårsrapporten för det första kvartalet juli-september i det brutna räkenskapsåret 2014/2015.
Detta är en upprepning av vad bolaget sade i sin bokslutsrapport.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,6 miljoner kronor (1,4) och det totala kassaflödet blev -0,8 miljoner (-0,7). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 2,1 miljoner (1,4).
Omsättningen under kvartalet steg 75 procent, jämfört med samma period föregående år. Detta beror framför allt på att koncernens flotta utökats med M/S Pallas River samt att från och med januari 2014 så seglar både M/S Pallas Ocean och M/S Pallas River i spotmarknaden.
"Detta innebär att fartygen får en bruttointäkt innan bunker-, hamn- och agentkostnader och betalar dessa kostnader själva. När M/S Pallas Ocean seglade i en timecharter så betalade bolaget som befraktade fartyget dessa kostnader och fartyget fick då en nettointäkt", förklarar bolaget i rapporten.
Sysselsättningsgraden för koncernens tre ägda fartyg har varit hög under perioden och driftsavbrotten har varit begränsade, heter det vidare.
Koncernens ebitda-resultat sjönk till 1,9 miljoner kronor (3,4) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -0,5 miljoner kronor (0,7).
Resultatnedgången beror till största del på den svaga torrlastmarknaden, enligt bolaget.