Stockholm 17:30
0,00% Idag
-30,60% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-08-24 19:38:54

BELLPAL: LÄGRE OMSÄTTNING 2 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) NGM-noterade Bellpal redovisar en omsättning på 76.000 kronor för det andra kvartalet 2022 (393.000).

Resultat efter skatt blev -6,7 miljoner kronor (-3,7) för perioden. Resultat per aktie uppgick till -0:01 kronor (-0:08).