Stockholm 17:30
0,00% Idag
-30,60% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-09-23 08:00:00

Krister Karlsson ny operativ chef på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Krister Karlsson har utsetts till ny operativ chef (COO) på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ). Krister efterträder Oscar Lekander som lämnar ledningsgruppen. Oscar kommer fortsättningsvis att arbeta med att slutföra transaktioner och särskilda projekt. 


Krister Karlsson är idag Chef Projekt- och Fastighetsutveckling. Tidigare var Krister Chef Plan- och Fastighetsutveckling hos Rikshem AB och Regionchef Baltikum, Projektchef Sverige samt Fastighetsutvecklare på NCC.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 september 2022 kl. 08:00 CET.


Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF