Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-10-24 13:33:30

BULTEN: JUSTERAT RESULTAT 19 MLN KR 3 KV (38)STOCKHOLM (Direkt) Bulten, som är underleverantör till fordonsindustrin, hade en nettoomsättning på 718 miljoner kronor under det tredje kvartalet (722).

Rörelseresultatet uppgick till -8 miljoner kronor (38), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -1,0 procent (5,2).

Justerat rörelseresultat för omlokaliseringskostnader i Kina samt omstrukturering i Tyskland uppgick till 19 miljoner kronor (38), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 2,8 procent (5,2).

Orderingången uppgick till 776 miljoner kronor (723).

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 114 miljoner kronor (-15).