Stockholm 14:17
-0,41% Today
+1,07% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-04-26 15:08:31

Valberedningens och styrelsens förslag till årsstämman 2017 i Orasolv AB (publ)


Bilagt finner Ni valberedningens och styrelsens förslag att behandlas vid årsstämman 2017.

Därtill biläggs fullmaktsformulär om aktieägare önskar utse ombud att delta vid stämman. För detaljerad villkor ber vi Er läsa kallelsen till årsstämma, som publicerades den 7 april 2017 och går att finna på Aktietorgets hemsida såväl som på vår hemsida www.orasolv.se .

Stämman hålls, som tidigare annonserats torsdagen den 11 maj 2017 kl. 15.00 på Summit, Hightech building, Sveavägen 9 i Stockholm.

____________________________

Stockholm i april 2017

Orasolv AB (publ)

Styrelsen

Orasolvs affärsidé är att driva och utveckla patientsäker och serviceinriktad allmäntandvård och specialisttandvård. Orasolv bedriver idag verksamhet i nio kliniker. Orasolv AB är noterat på Aktietorget.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF