Stockholm 15:36
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-05-08 07:18:19

SEDANA MEDICAL: FSG-TILLVÄXT 15%, EBITDA -2,6 MLN KR 1 KV (R)(Korrigerar fjolårsvärde på totalt kassaflöde)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sedana Medicals nettoomsättning under första kvartalet 2019 uppgick till 17,8 miljoner kronor, en ökning med 15 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

"Första kvartalet 2019 var inte bara det bästa någonsin kliniskt, utan även försäljningsmässigt där kvartalsförsäljningen var det bästa någonsin i bolagets historia. Det är också viktigt att se att vår näst största marknad, Frankrike, nu också växer signifikant, mer än 40 procents tillväxt i kvartalet", kommenterar vd Christer Ahlberg.

Den totala försäljningsökningen för Sedana Medical de senaste tolv månaderna var 31 procent, vilket kan ställas mot målet att växa 20 procent per år fram till registreringen av Isoconda i Europa.

Ebitda-resultatet blev -2,6 miljoner kronor (-0,8), och ebit-resultatet blev -3,7 miljoner kronor (-1,7).

"Det ökade negativa resultatet förklaras främst av kostnader för uppbyggnad av försäljnings- och marknadsorganisationen inom koncernen samt förberedelser för Isoconda-lanseringen", skriver Christer Ahlberg.

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till -1,8 miljoner kronor (-0,8). Totala kassaflödet uppgick till -9,6 miljoner kronor (-6,3).

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 150 miljoner kronor (79,2).