Stockholm 17:30
0,00% Idag
-6,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-09-09 07:30:00

Atrium Ljungberg AB: Atrium Ljungberg inkluderas i EPRA Index (FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index Series)

Atrium Ljungberg AB (publ) kommer att ingå i FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index Series från och med den 23 september 2019.


FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index är bland de mest erkända och använda indexen för börsnoterade fastighetsinvesteringar och består av nästan 500 fastighetsbolag globalt. FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index, den europeiska delen av indexen där Atrium Ljungberg också kommer att ingå, omfattar idag över 100 bolag med ett totalt börsvärde tillgängligt för handel (så kallad free-float) på över 200 miljarder euro.
- Jag är väldigt glad över att vi kommer att ingå i EPRA Index. Detta kommer att öka intresset för bolaget och bör även vara positivt för likviditeten i vår aktie, säger Martin Lindqvist, cfo.

Nacka, 2019-09-09
Atrium Ljungberg AB (publ)


För mer information se www.al.se eller kontakta:

Martin Lindqvist, cfo, Atrium Ljungberg 0709-27 60 09
martin.lindqvist@al.se

Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2019 kl.07.30 CET.


Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar drygt 1,2 miljon kvadratmeter fördelat på ett sjuttiotal fastigheter, värderade till 47 miljarder kronor. Våra handelsplatser har 60 miljoner besökare per år och i våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 28 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF