Stockholm 17:30
-0,13% Today
+2,45% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-09-13 10:43:52

RÄNTOR/VALUTOR: KRONAN LITE SVAGARE EFTER BNP-REVIDERINGSTOCKHOLM (Direkt) Kronan tappar något på onsdagsförmiddagen efter SCB-statistik som visade att BNP-tillväxten inte var fullt så stark som det första estimatet antytt. Svenska räntor, som steg lite efter TNS/Prosperas rapport över inflationsförväntningarna, har vänt nedåt.

Europeiska räntor visar små rörelser och vid 10.40-tiden är den tyska tioårsräntan stabil på 0,39 procent, från svensk stängning på tisdagen, medan den svenska tioåringen är ned 1 punkt till 0,80 procent.

SCB:s andra beräkning av BNP-tillväxten för årets andra kvartal visade en ökning med 1,3 procent från kvartalet före och med 3,1 procent från ett år tidigare. Enligt det första estimatet ökade BNP 1,7 respektive 4,0 procent.

Statistiken var också svagare än analytiker hade räknat med. Enligt SME Direkts prognosenkät väntades BNP ha stigit 1,5 procent respektive 3,8 procent.

Lager, investeringar och hushållens konsumtion var poster som har reviderats ned, medan bland annat utrikeshandeln reviderats upp.

Antalet arbetade timmar ökade med 0,3 procent, mot det initiala beskedet om +0,8 procent.

Tillväxten för 2015 och 2016 reviderades samtidigt upp.

Swedbanks ekonomer tycker inte att dagens siffror bör påverka Riksbankens syn på svensk ekonomi, medan Nordea ser revideringarna som något "hökaktiga" eftersom enhetsarbetskostnaderna reviderades upp.

"Detta ger Riksbanken hopp om att inflationen stabiliseras på önskade nivåer", skriver Torbjörn Isaksson, Nordea, i en kommentar.

Tidigare på morgonen publicerade TNS/Prospera sin stora enkät som visade att inflationsförväntningarna stigit till 2,0 procent på ett års sikt, till 2,1 procent på två år och till 2,2 procent på fem års sikt (tidigare 1,7, 2,0 respektive 2,1).

Arbetsgivarna räknade med 2,4 procent inflation om fem år, upp från 2,0 i juni. Samtidigt tror dom att lönerna bara ska stiga med 2,7 procent, från 2,5 procent.

Torbjörn Isaksson, chefanalytiker på Nordea, tycker att det viktigaste är uppgången på lång sikt.

"Högre inflationsförväntningar är goda nyheter för Riksbanken. Nyckelfrågan är huruvida det kommer att hålla i sig. Om inflationen sjunker mot årsskiftet som vi och Riksbanken tror då kanske inflationsförväntningarna också sjunker. Detta kommer att hålla Riksbanken duvaktig ännu en tid", skriver han i ett kundbrev.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sade i sitt tal till unionen att euron är avsedda att vara en valuta för hela EU och påpekade att endast Storbritannien och Danmark har formella undantag.

Kommissionens vice ordförande för EMU Valdis Dombrovskis mildrade samtidigt intrycket av tvång genom att twittra:

"Euroområdet bör vara öppet för alla länder."

För att underlätta inträdet i euron föreslog Jean-Claude Juncker ekonomiskt stöd för länder utanför EMU att komma ikapp ekonomiskt.

Vidare föreslog Jean-Claude Juncker att en finansminister för euroområdet bör tillsättas som kan agera när euroländer står inför recessioner eller kriser.

Likaså bör alla EU-länder delta i bankunionen, fortsatte han.

Brittisk arbetslöshet sjönk till 4,3 procent i juli, vilket var den lägsta nivån sedan andra kvartalet 1975 och lägre än förväntningarna på 4,4 procent.

Lönerna steg dock något mindre än väntat, vilket fick pundet att tappa.

Klockan 11 publiceras industriproduktionen i euroområdet i juli, förväntningarna ligger på +0,1 procent från kvartalet före och på +3,3 procent från juli i fjol, enligt Bloomberg News analytikerenkät.

Senare i eftermiddag publiceras amerikansk PPI-statistik.

USA-räntorna pekar svagt ned i förmiddagens europeiska handel medan dollarn har tappat till 1:1987 mot euron (1:1955), men är stabil mot yenen.

Kronan är 1 öre svagare mot euron och 1 öre starkare mot dollarn.onsdag kl 10.40 (tisdag kl 16.15)
==================================
USD/SEK 7:9664 (7:9762) Statsobl 2y -0,70 (-0,70)
EUR/SEK 9:5493 (9:5354) Statsobl 10y 0,80 (0,81)
EUR/USD 1:1987 (1:1955) Räntegap/ty 41 (42)
US obl 10 2,16 (2,17) Ty obl 10 0,39 (0,39)