Stockholm 17:30
-0,34% Idag
+16,00% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-07-02 15:00:00

Seafire slutför förvärvet av Linguacom

Seafire AB (publ) ("Seafire") har per dagens datum slutfört förvärvet av Lingua Communication Nordics AB ("Linguacom"). Tillträdet är i enlighet med det avtal Seafire tecknat om förvärv av Linguacom och som offentliggjordes den 28 maj 2018.


Bolaget värderades till 13,0 MSEK inklusive en kassa om 3,0 MSEK vid tecknandet av avtalet vilket ger ett värde på kassa- och skuldfri basis (EV) om 10,0 MSEK. Vid tillträdet uppgick kassan till 7,0 MSEK vilket ökade köpeskillingen till 17,0 MSEK med ett fortsatt EV om 10,0 MSEK. Förvärvet finansierades av nyligen genomförd nyemission och upptagande av nya krediter. Tilläggsköpeskillingar om uppskattningsvis cirka 12 MSEK kommer att utbetalas under 2019 till 2023 vilka förutsätter en fortsatt god finansiell utveckling.

Linguacom har haft en god tillväxt under 2018. Rullande 12 månader under perioden juni 2017 till maj 2018 omsatte bolaget 54,8 MSEK med en EBIT om 7,3 MSEK. Utvecklingen innevarande räkenskapsår ser fortsatt stark ut. Linguacom kommer att konsolideras i Seafires räkenskaper från och med 2 juli 2018.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 70 749 56 59

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2018 kl 15.00. (CEST).

Kort om Seafire

Seafire är ett noterat riskkapitalbolag som förvärvar onoterade bolag och skapar tillväxt genom aktivt ledarskap och satsningar på bland annat produkt- och tjänsteutveckling samt marknadsexpansion. Seafire fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Förvärv görs till sunda värderingar och Seafire vidareutvecklar de förvärvade bolagen med fokus på långsiktigt värdeskapande. För mer information, besök www.seafireab.com. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72 är Seafires Mentor.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF