Stockholm 17:30
0,00% Idag
-1,41% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-05-11 12:14:35

BUBLAR: MÅL GOODBYE KANSAS NÅR EBITDA MER ÄN 15 MLN KR 2020STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spelstudion Goodbye Kansas, som är på väg att köpas av Bublar Group, har som mål att nå ett ebitda-resultat på mer än 15 miljoner kronor 2020.

Det framgår av det detaljerade erbjudandet till Goodbye Kansas aktie- och fordringsägare som Bublar offentliggjorde på måndagen.

Omsättningen för Goodbye Kansas förväntas uppgå till minst 200 miljoner kronor under 2020, utöver förväntade spelintäkter i Bublar Group, något som Bublar meddelat tidigare.

Bublar Groups ebitda-resultat uppgick under helåret 2019 till -31 miljoner kronor.

Koncernen väntas enligt erbjudandehandlingen ha ett positivt ebitda-resultat under 2021.

I budet, som ursprungligen aviserades i slutet av april, erbjuder Bublar en total köpeskilling, uppdelat i fast- och tilläggsköpeskillingar, uppgående till högst 50,3 miljoner nyemitterade aktier i bolaget.

Bublar ingick då avtal med majoriteten av aktieägarna/fordringsägarna i Goodbye Kansas. Transaktionen är bland annat villkorad av att Bublar erhåller över 90 procent av aktierna i Goodbye Kansas samt att minst 45 miljoner kronor av Goodbye Kansas finansiella skulder på 65 miljoner kronor dessförinnan omvandlas till eget kapital.