Stockholm 17:30
+1,05% Idag
+2,88% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-08-26 09:10:52

Ecoclime: Analysguiden: Växande roll för SDC

Ecoclimes intäkter i kv2/2019 blev ungefär som vi väntat oss, medan resultatet blev något lägre. Det har skett en viss inbromsning vad gäller ventilationsprojekt kopplat till minskad nyproduktion av bostäder. Bolaget har en stark finansiell ställning och kan därmed fortsätta att expandera genom förvärv.


Ecoclime säljer egna energiprodukter och system för komfort­värme och komfortkyla främst riktad mot fastighets­ägare och kommuner. Intresset är stort för energiåtervinning. Den nya förvärvsstrategin har gett fart åt Ecoclime-koncernen, där dotterbolaget Flexibel Luftbehandling som tillkom i juni 2017 står för omkring hälften av koncernens omsättning proforma. Under 2019 bör vi se en ökning av koncerens omsättning mot nivån 90 miljoner kronor, där SDC Automation bidrar med sina automatiseringsprojekt mot serverhallar. SDC står för huvuddelen av koncernens orderingång hittills i år, cirka 75 av totalt mer än 95 miljoner kronor.  Samtidigt blev omsättningsbidraget från Flexibel Luftbehandling något lägre än väntat under första halvåret 2019. En prispress har uppkommit på ventilationssystemsupphandlingar i den svenska marknaden.

Ecoclime säljer klimatsystem i innertak som erbjuder såväl komfortkyla som komfort­värme för kommersiella fastigheter. Installationstart av 15 000 kvadratmeter klimattaktak är planerad under 2019. Vidare marknadsför och säljer bolaget Cirkulära Energisystem för återvinning, lagring och distribution av komfortvärme i alla typer av fastigheter. Det tredje området är automation, det vill säga bolag som säljer tjänster och utrustning för optimering och styrning av energianläggningar i och mellan grupper av fastigheter.

Vi gör endast marginella justeringar nedåt av våra intäkts- och röreleresultat-prognoser efter denna kv2/2019-rapport. Vår motiverade riktkurs blir 8,5 kronor i Bas-scenariot (tidigare 8,6), som varierar från 5,1 kronor i Bear-scenariot (tidigare 5,3) till 12,1 kronor i Bull-scenariot (tidigare 12,4).  

Läs hela analysen på Analysguiden (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-ecoclime-vaxande-roll-sdc).

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här (https://www.aktiespararna.se/analysguiden).
Attached html: HTML