Stockholm 17:30
-0,90% Idag
+15,75% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-12-05 14:45:39

Flaggningsmeddelande i Nyfosa AB


Flaggningsmeddelande i Nyfosa AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559131-0833 Nyfosa AB
InstrumentSE0011426428 Aktie
InnehavareLänsförsäkringar Fondförvaltning AB
 
Före transaktionen
Antal aktier8 191 094
Antal rösträtter8 191 094
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2018-12-04
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier8 461 094
 - direkt innehavda rösträtter8 461 094
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,04 %
 - direkt innehavda rösträtter5,04 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,04 % 8 461 094
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,04 % 8 461 094
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJohan Söderholm
 - telefon0858840000
 - mejlportfoljadmin@lansforsakringar.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML