Stockholm 09:13
0,00% Idag
+18,67% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-05-12 11:41:31

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB


Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559018-9543 Maha Energy AB
InstrumentSE0008374383 Class A shares
InnehavareBanco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2021-05-06
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier7 470 491
 - direkt innehavda rösträtter7 470 491
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier6,65231 %
 - direkt innehavda rösträtter6,65231 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 16,65231 % 7 470 491
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT6,65231 % 7 470 491
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter7 470 491
 - andel av rösträtter6,65231 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML