Stockholm 17:30
0,00% Idag
+16,10% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-02-18 07:52:01

FASTATOR: UTDELNING 0:65 KR, SUBSTANSVÄRDE 21:40 KR/A 4 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsinvestmentbolaget Fastator avser att föreslå årsstämman en kontant utdelning om 0:65 kronor per aktie för räkenskapsåret 2020.

Det framgår av bokslutskommunikén på torsdagsmorgonen, då bolaget också presenterade nytt finansiellt mål och ny utdelningspolicy.

Under fjärde kvartalet 2020 uppgick bolagets omsättning till 74,4 miljoner kronor (72,6). Periodens resultat blev 61,0 miljoner kronor (280), med ett resultat per aktie om 0:80 kronor (3:70).

Substansvärde per aktie efter utspädning var 21:40 kronor (19:30).