Stockholm 17:30
+0,54% Idag
+5,85% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-10-19 09:04:02

ORASOLV: KÖPER TANKLÄKARRÖRELSE I MALMÖ MED OMS 3 MLN KRSTOCKHOLM (Direkt) Orasolv förvärvar rörelsen från tandläkare Alf Hötzel med en årlig omsättning om cirka 3 miljoner kronor, och räknar med att förvärvet ska påverka koncernens resultat positivt redan från övertagandet som sker i november 2017.

Säljaren, Alf Hötzel, kommer att flytta verksamheten till Orasolvs befintliga klinik i Malmö.

"Detta är således ett s.k. förtätningsförvärv som Orasolv genomför för att höja kapacitetsutnyttjandet i befintliga kliniker. Den nyemission som Orasolv nu genomför är till för att öka förvärvstempot av såväl större kliniker som för förtätningsförvärv", heter det.