Stockholm 10:52
0,00% Idag
-9,22% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-08 09:00:00

Ecoclime levererade energi- och klimatsmartare värmeåtervinning till Sveriges bästa bostadsprojekt 2018

Skanskas bostadsprojekt Solterrassen i Umeå vann igår undersökningen - Sveriges bästa NKI (nöjd kund index) för fastighetsprojekt med det högsta indexet 91, som uppmätts sedan tävlingen startade."Vi gratulerar Skanskas personal i Umeå med Mats Andersson och Fredrik Westerlund i spetsen, som nått framgången genom ett innovativt bostadskoncept med fokus på bostadsköparnas välmående och klimatsmarta energilösningar" säger Lennart Olofsson VD i Ecoclime.


"Vi är stolta över att vi fick förtroendet att leverera Evertherm SEW till det vinnande projektet som med vår unika teknologi är det första i landet som återvinner mer än 90% av värmen från avloppsvattnet i fastigheten Den här segern är vi med och delar. Särskilt efter att vårt Evertherm SEW -system kom tvåa i Skanskas GreenTech-tävling förra året".

Att projektet uppnått det högsta NKI-indexet någonsin ser vi som ett bevis för att bostadsköparna värderar klimatsmartare energilösningar alltmer som en del av välmåendet, när man dagligen ger sitt bidrag till ett hållbarare klimat. I den aktuella fastigheten minskar Ecoclimes värmeåtervinning klimatavtrycket per boende individ med 82 kg CO2 -ekvivalen-ter årligen som på 13 år innebär mer än 1 000 kg = 1 ton CO2. Ponera att alla 64 000 st fastigheter som började byggas i Sverige 2018 installerat Evertherm SEW, då skulle klimatavtrycket i atmosfären minska med mer än 10 000 ton CO2 årligen.

Det aktuella NKI-indexet delas ut av det oberoende undersökningsinstitutet - Prognoscentret som tillhör Esomar. (European Assóciation of Opinion and Marketing Research Professionals).

Om du är intresserad att lära dig mer om växthusgasernas påverkan på klimatet se då svtplays vetenskapens värld från den 20190204: 

https://www.svtplay.se/video/20957624/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-varlden-i-vaxthuset-del-1?start=auto


Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se


Ecoclime skapar ett välmående i fastigheter genom att göra dom mer behagliga, hälsosammare, energieffektivare och lönsammare att vistas i. Bolaget erbjuder därför hållbarare lösningar för inomhusklimat, cirkulär energi, fastighetsautomation och det globala klimatet.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF