Stockholm 17:30
-0,94% Idag
+16,45% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-15 10:33:40

RÄNTOR/VALUTOR: TYSKA RÄNTOR INLEDER VECKAN SVAGT UPPSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europaräntorna stiger svagt i veckans inledande handel, med tyska räntor 1 punkt upp. Börserna är något upp medan euron handlas lite starkare med viss tendens till "risk på".

Positiva Kina-data på fredagen initierade rörelsen, som också tagit avstamp i ny optimism om handelsförhandlingarna mellan USA och Kina. Positiva resultat från JP Morgan och Wells Fargo i inledningen av rapportsäsongen har hjälpt till.

Enligt Reuters källor har USA, för att nå ett avtal inom någon månad, fått nöja sig med mindre än de ursprungligen hade hoppats på när det gäller kinesiska industrisubventioner.

Fokus riktas i stället till områden där de anser att kraven är mer genomförbara. Dessa omfattar bland annat tvingad tekniköverföring, förbättrat skydd av immateriella rättigheter och större tillgång till kinesiska marknader.

USA:s finansminister Steven Mnuchin sade i samband med IMF/Världsbankens vårmöte i Washington i helgen att de gör framsteg i samtalen och är hoppfulla att kunna närma sig en slutomgång.

"Det är ett väldigt, väldigt detaljerat avtal som omfattar frågor som aldrig täckts tidigare. Det kommer bli den största förändringen i handelsrelationen på 40 år", sade han.

IMF:s styrkommitté, IMFC, noterade i sin kommuniké att den globala expansionen fortsätter, men i en långsammare takt än vad som väntades i höstas. Tillväxten väntas stabiliseras under 2020, men riskerna ligger fortsatt främst på nedsidan.

"Dessa inkluderar handelsspänningar, policyosäkerhet, geopolitiska risker, en plötslig kraftig åtstramning i de finansiella förhållandena mot bakgrund av begränsat policyutrymme, historiskt höga skuldnivåer och förhöjd finansiell sårbarhet", skrev IMFC.

IMFC lovade handlingsberedskap om förhållandena försämras, och upprepade de sedvanliga fraserna om valutorna, att avhållas sig från konkurrensdevalveringar och att inte använda växelkurserna i konkurrenssyfte.

ECB-chefen Mario Draghi behöll en lätt optimistisk ton om möjligheten för en återhämtning i euroområdet i år, och betonade att en del tillfälliga faktorer som dämpat tillväxten avtar. Euroområdet har visat en uppenbar motståndskraft under motvindar som brexit, handelsprotektionism och politisk osäkerhet hos en del medlemsländer. Men riskerna ligger kvar på nedsidan och ECB behöver behålla sin ackommoderande policy.

På frågan om en återhämtning under andra halvan är trolig sade han att "det är ett möjligt scenario, men med risker", rapporterar Bloomberg News.

ECB:s chefekonom Peter Praet sade i fredags att han ser goda skäl till att säga att euroområdets ekonomi håller på att stabiliseras och svagheten i konsumtionen är inte speciellt oroande för närvarande.

Nya indikationer om läget i EMU väntas i veckan, med preliminärt inköpschefsindex på torsdag. Det kombinerade PMI väntas då ha stigit marginellt till 51,7 från 51,6, och därmed bekräfta en stabilisering efter att ha sjunkit kontinuerligt hela 2018.

Pundet har stärkts något i inledningen. Parlamentet har påskledigt men samtalen mellan regeringen och Labour ska fortsätta under veckan, och enligt utrikesministern Jeremy Hunt är dessa samtal mer konstruktiva än vad folk tror.

Japanska räntor steg några punkter på måndagen, med den tioåriga statsobligationen upp till -0,03 procent.

OECD skrev i en Japan-rapport att Bank of Japan bör fortsätta med sin expansiva penningpolitik tills inflationen är varaktigt över 2-procentsmålet, men samtidigt bevaka möjliga kostnader och risker.

De spår en tillväxt på 0,8 procent i år och 0,7 procent nästa år, och uppmanar Japan att ta fram en sammanhängande strategi för konsolidering av de offentliga finanserna, inklusive en ytterligare gradvis höjning av momsen.

Haruhiko Kuroda sade i samband med IMF-mötet att den förda policyn ligger fast och att det även finns mer utrymme för expansiva åtgärder vid behov, enligt Bloomberg News.

USA-räntorna stiger svagt i Europahandeln, och utökar därmed fredagens uppgång.

Svenska räntor är också svagt upp, medan kronan visar marginella förändringar från fredagen.

På måndagens agenda står Empire manufacturing index från USA i eftermiddag. Senare i veckan väntas även industriproduktion och detaljhandel från USA, brittisk KPI och svenska bostadspriser från Valueguard. I Kina kommer BNP första kvartalet, med en väntad årstakt på 6,3 procent, ned från 6,4 procent fjärde kvartalet.måndag kl 10.25 (fredag kl 16.15)
===================================
USD/SEK 9:2559 (9:2556) Statsobl 2y -0,49 (-0,50)
EUR/SEK 10:4728 (10:4763) Statsobl 10y 0,41 (0,39)
EUR/USD 1:1315 (1:1319) Ty obl 10 0,06 (0,05)
US obl 10 2,56 (2,54)