Stockholm 17:30
-0,86% Idag
+3,54% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-12-12 08:55:00

All time high i november

Faktureringen för november månad 2017 blev 1799 ksek att jämföras med 1625 ksek för november månad 2016. Omsättningen ökade därmed med 11%. 


Blackfriday har blivit stort i Sverige! Jojka upplevde den starkaste månaden någonsin trots mycket starka jämförelsesiffror från föregående år. Vi känner oss mycket nöjda med månaden inte minst då tre av de kunder som skickade mycket trafik under november föregående år blivit uppköpta och därmed inte skickade med oss under Black Friday. Glädjande är också att den tjänst vi nu levererar verkligen tas emot positivt. Vi fick för någon vecka sedan följande kommentar från en kund:

"Spårningen av länkar har gjort att vi faktiskt identifierat att SMS levererar många gånger bättre resultat än nyhetsbrev. Då menar jag verkligen MÅNGA gånger bättre. Vi snackar WOW!"

Vi passar med det på att önska våra aktieägare en God Jul!

Genom att fokusera på användarvänlighet och enkelhet i vår plattform bidrar vi till att våra kunder når fram med sina budskap. Budskap som initierar positiva reaktioner och bygger relationer.

Allt börjar med ett SMS som läses av 97% inom 3 minuter.

För ytterligare information kontakta: 
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com 

www.jojka.com 

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 850 aktieägare.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF